Úvodní strana

Poděkování

Velké díky členům koalice:

Anastázii Bikárové, Anně Kupcové, Davidu Oplatkovi, Janě Hanzlíkové, Jitce Opálkové, Kateřině Justychové, Kláře Šálle, Kristýně Čechové, Lence Novotné, Lucii Kudrnové Vosečkové, Lucii Soškové, Michaele Večerkové, Monice Křivánkové, Nikol Grydilové, Romanu Kadlecovi, Simoně Wachsbergerové, Sylvě Klaškové, Veronice Štiglerové, Věře Ivicové, Vladislavě Vondrové, Vojtěchu Veselému.

Za příběhy a jejich namluvení děkujeme:

Alešovi, Aleně, Dominice, Eleně, Gejzovi, Honzovi a Honzovi, Ivaně, Jakubovi, Jance, Kamilovi, Kateřině, Karlovi, Karolíně, Lukášovi, Marii, Martině, Martinovi, Marušce, Olině, Pavle, Pavlovi a Pavlovi, Pepovi, Simči, Vojtovi, Žanetě.

Všem děkujeme za odvahu a ochotu podělit se o své příběhy; těm, kteří si příběhy sepsali a namluvili sami, i těm, kteří nám své příběhy převyprávěli a dali k dispozici pro nahrání.

Za vizuální stránku projektu děkujeme

Markétě Rokoské Tunkové (www.marketatunkova.cz).

Za technickou podporu děkujeme

Sociálnímu podniku Dárky nejen ze Slovácka, HaDivadlu, Martinu Krčálovi, Michalu Kopřivovi.