Úvodní strana

O tvůrcích

Jsme koalice neziskových organizací, veřejných institucí a jednotlivců žijících nebo působících v sociálně vyloučené Lokalitě* v městské části Brno-sever. Koalice vznikla na podzim roku 2019. Spojuje jednotlivce různých zkušeností a profesí.

* Lokalitou (s velkým L) označujeme oblast vymezenou ulicemi Cejl, Bratislavská, Vranovská, Hvězdová, Francouzská, Spolková a na ně navazující blízké ulice.

Pilíře, na kterých stojí naše spolupráce:

Činnost koalice směřuje k

Máte k Lokalitě vztah, zajímá vás víc o koalici nebo byste se chtěli stát její součástí?
Kontaktujte Simonu Wachsbergerovou na tel. č. 777 477 819 nebo na e-mailu simona.wachsbergerova@drom.cz.

Členové koalice a spolupracovníci

Koalice vznikla jako součást projektu Prevent Net Brno – Local Coalition Building for Solidarity and Diversity (v překladu Preventivní síť Brno – místní koalice pro rozvoj solidarity a diverzity). Tento projekt byl spolufinancován EVZ foundation.

EVZ foundation

Datum realizace projektu: 1. 10. 2019 – 31. 12. 2020